top of page

''Aşk sahip olmadığını vermektir''

Lacan ''aşk sahip olmadığını vermektir'' der... - çünkü sahip olduğunu vermek kutlamadır! Herkes hediye, para, vb. verebilir... Ama sahip olmadığını yani olduğun kişiyi, kendini vermek ve buna dair verdiğin kişiden bir bilgi/bakış/vs. beklemek Freud'un da dediği gibi hassaslaştırır..

Diğer Yazılar
Arşiv
Konular
bottom of page