top of page

Lacanyen psikanalizin uygulaması üzerine bir not


Lacan'in tekniğinin dehası standartların yerine ilkeleri koyması ve bir analisti seansta kararının ve dinlemesinin sorumluluğunu almaya itmesi, uyutmamasıdır... Aynen Freud'un teknik yazılarında belirttiği gibi Freud'un her gün analizanlarını bir saat görmesi onun karakterine ve o gün sahip olduğu analitik -teknik bilgisine uygun olandı... Peki bugün bizim uygulamamıza uygun olan nedir? Lacan bizi bunu düşünmeye iter. Aşağıda bu konuya değinen Luis Izcovich, Psikanaliz Diğerleri Gibi Bir Tedavi Değildir'den küçük bir alıntı yer almaktadır.

"Psikanalistler için, Lacan’ın Tedavi-Şekillerinin Varyasyonları makalesinde değindiği gibi, psikanaliz camiası dışındaki çevrelerde analitik yöntemin özel oluşunu izah etmek gibi bir gereklilik mevcuttur. Öyleyse bugün bizim için bu soru şöyle özetlenebilir: Ne zaman bir analizin analiz olduğu söylenebilir? Bunu Lacan’ın, klasik önermeleri tersine çeviren Tedavi-Şekillerinin Varyasyonları makalesinden çıkarsayabiliriz. Klasik önermeler dediğim, psikanaliz camiasının aslında Freud’dan beri psikanalizin standartları diye tanımladığı analitik tedavinin ilerleyişini saptayan kurallardır. Örneğin, 4 yıl boyunca, haftada dört kez, 50 dakikalık seanslarla bir analisti gören birinin, kendisini analizden geçmiş sayması alışılagelmiş bir şeydir. Ama bu kriterin bu haliyle yeterli olduğundan emin miyiz? Evet, bir analistle karşılaşıldı ama bu kişi analizden geçti mi? Bu sadece bir örnektir ama pek de nadir değildir. Bu, bir analizin etkilerini anlamanın güçlüğünü ortaya koymaktadır. Aslında esas farkına varılması gereken zorluk bilinçdışı ile ilgilidir ama işe bir formalite katılarak bu, zamansallıkla ilgili kriterlerin güçlüğü ile telafi edilmiştir. Lacan’ın devrimi, Freudcu mesajın bu standartlarla -haftada 4 seans, 45 ya da 50 dakikalık seanslar vb.- tamamen biçimsel bir şekilde akılda tutulmasından ibaret olduğunu ortaya koymasıdır. Lacan’ın öğretisiyle ilgilenmek biçimsel olmayanla ilgilenmek anlamına gelir, onun öğretisi teknik kuralların ötesinde, bir analizin özünün ne olduğuyla ilgilenmek anlamına gelir."

Diğer Yazılar
Arşiv
Konular
bottom of page