top of page

''Freud'u okumak'' kitabı üzerine

Sigmund Freud'un ne yazık ki tüm eserleri de eserlerinin özeti de henüz Türkçe'ye çevrilmemiştir. Bu bağlamda Jean Michel Quinodoz'un yazdığı Freud'u Okumak adlı eserin çevrilmiş olması değerlidir.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Freud'u okumaya başlamak, çevrilmemiş eserlerine dair bilgi sahibi olmak ya da okuyor olduğu metinde ele alınan kavramın kuramının ileri yıllarında kendisi ya da başka psikanalistler tarafından nasıl ele alındığını görmek adına çok faydalı olacaktır.

Lisans süresince bana da çok yardımcı olmuş bir kitaptır. Tüm psikanaliz ve Freud'la ilgilenenlere tavsiye ederim.

Unutulmaması gereken sadece her özetin ve okumanın taraflı olduğudur. Jean-Michel Quinodoz ise değerli ve ciddi bir Kleinyen'dir. Kendisi Fransız olmakla beraber psikanalizdeki okumasının anglo saxon ekolü takip ettiği bir gerçektir.

Dolayısıyla psikanalizin 1950'li yıllardan itibaren Fransa'da nasıl geliştiğine dair olan görüşleri ciddi sınırlılıklar içermektedir. Bir örnek vermek gerekirse Lacan'ın psikozun terapisine ve analizine dair sadece kuramsal düzeyde kaldığını ve klinik hiçbir katkısı olmadığını dile getiriyordur. Bu kesinlikle doğru olmamakla beraber halkın da faydalanabilmesi için Lacancı bir bakış açısıyla kurulmuş olan ücretsiz psikanalistlerin olduğu merkezler vardır. Bu merkezler düzenli olarak nasıl çalıştıklarını da derleyip yayınlıyorlardır. Ne Lacan'ın ne de Lacan'dan sonra gelen onu takip eden psikanalistlerin psikoz üzerine olan çalışmaları ve bu ekolün psikozun psikanalitik terapisine katkısı su götürmez bir gerçektir. Başka bir deyişle özetin varlığı ana metne gitmeyi, onu okumayı engellememelidir.

Diğer Yazılar
Arşiv
Konular
bottom of page