top of page

Lacan'ı Anlamak - Çevirmenle Buluşma - I


Lacan'ı Anlamak

Bilinçdışı tek bir kelime olmakla beraber : Freud'da, Lacan'da ve Jung'da aynı kavramı işaret etmez, aynı anlama gelmez. Hatta bu kuramcıların öğretilerinin içlerinde dahi anlamı ve kullanılışı yeni klinik gözlem ve deneyimleri ışığında derinleşir ve değişir. Bu noktaya dikkat etmek bize okumalarımızda ve klinikte yol gösterici olacaktır. Castanet’nin de ''Lacan'ı Anlamak'' kitabında yapmaya çalıştığı Lacan'ın eserindeki bu dönüşümleri bize göstererek alamamıza yardımcı olmaktır.

Haliç Üniversitesi Psikoloji Klubü bünyesinde düzenlenen yöneticisi olduğum Lacan'ı Anlamak okuma atölyesinde hedefimiz bu dönüm noktalarını ve kavramların klinik kullanımlarını dinleyici için anlaşılır kılmaktır. Bu eksende kitabın çevirmeni olan Baturalp Aslan ile de söyleşiler ve çalışmalar ekseninde lacanyen psikanalizin temel kavramlarını aktarmayı hedeflemekteyiz.

Diğer Yazılar
Arşiv
Konular
bottom of page