top of page

''Bir Daha!'' Aşk Talebi Hakkında Bir Not

"Sesler, bedenler ve capcanlı orada olanlar şu mesajı yankılandırırlar : ''Aşk, aşk talep eder. Onu talep etmeyi bırakmaz. Onu talep eder... bir daha! Daha, bu yarığın adıdır -ki bu yarıktan Öteki'nden doğan aşk talebi ortaya çıkar. " "(J. Lacan, 21 novembre 1972).

Frank Dicksee, Romeo & Juliet

« Des voix, des corps, des présences vivantes pour faire résonner ceci : "L’amour demande l’amour. Il ne cesse pas de le demander. Il le demande… encore. Encore, c’est le nom propre de cette faille où dans l’Autre part la demande d’amour. " (J. Lacan, 21 novembre 1972).

Diğer Yazılar
Arşiv
Konular
bottom of page