top of page

Kadınsı Yalnızlık Üzerine

Okul üyesi psikanalist olan Laure Naveau Claire adını verdiği vakası aracılığıyla psikanalizde yalnızlık üzerine nasıl düşünebileceğimizi aktarıyor. Bu vaka formülasyonu aracılığıyla bir kişinin aile öyküsü, bu öyküde aldığı konum arasındaki ilişki üzerine ve lacancı kuramda gösteren olarak adlandırdığımızın bir belirtinin oluşumunda etkisi üzerine düşünmek mümkün olacaktır.

Pınar Arslantürk

Tek Kız Çocuk
Diğer Yazılar
Arşiv
Konular
bottom of page